Władze

Zarząd Główny
prof. dr hab. Jacek Sobczak - Prezes,
prof. dr hab. Ewa Nowińska - Wiceprezes,
prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak – Wiceprezes,
prof. ASzWoj dr hab. Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz – Wiceprezes,
prof. KUL dr hab. Grzegorz Tylec – Wiceprezes,
dr hab. Ksenia Kakareko – Członek Zarządu,
dr Grzegorz Kuczyński – Członek Zarządu
prof. UMK dr hab. Wiesław Wacławczyk – Członek Zarządu,
prof. UWr dr hab. Lucyna Szot – Członek Zarządu,
dr Bartosz Hordecki – Sekretarz,
dr Anna Wilińska - Zelek – Skarbnik,

Główna Komisja Rewizyjna
prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk, 
prof. ucz. dr hab. Joanna Taczkowska - Olszewska,
prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski,

Sąd Koleżeński
prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk,
dr Piotr Piesiewicz,
dr Norbert Gill.

Zgodnie z uchwałą nr 4/2009 Walnego Zgromadzenia PTNPP z dnia 27 marca 2009 r. minimalna wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi:
- 70 zł dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i tytułem profesora,
- 50 zł dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora i doktorantów,
- 30 zł dla studentów,
- 50 zł dla pozostałych członków (dziennikarzy).